This site uses cookies to give you the best possible user experience. You are approving the use of cookies by keep browsing this site. Read more about cookiesClose

Zastosowania

 ZASTOSOWANIA

Sprzątanie i usuwanie rozlanych/rozsypanych materiałów procesowych stanowi poważny problem w wielu sektorach przemysłowych, gdyż negatywnie wpływa na jakość i wydajność produkcji.

 • Może także oznaczać utratę wartościowych materiałów,
 • powodować awarie maszyn,
 • zwiększając ilość napraw i czas przestoju.
 • Mają niekorzystny wpływ na środowisko pracy i wizerunek firmy, zwłaszcza w miejscach dostępnych dla klientów i innych odbiorców.

Systemy próżniowe oferują rozwiązania bezpyłowe, służące do sprzątania, transportu i odzyskiwania rozlanych/rozsypanych materiałów.

Poniżej przedstawiamy, jak nasi główni klienci, pogrupowani według najważniejszych sektorów przemysłowych, wykorzystują doświadczenie i wiedzę fachową Grupy DISAB. Klikając opcję  bedzie można poznać wiele innych sektorów, w których technologia próżniowa okazuje się być najlepszym i czasami jedynym rozwiązaniem do transportu materiałów, usuwania odpadów, pyłu oraz recyklingu wartościowych rozlanych/rozsypanych materiałów, a także poznala osiągąc najwyższe standardy BHP.

Kontakt

+- Cement i beton

PRZEMYSŁ CEMENTOWY: SPRZĄTANIE, TRANSPORT I ODZYSKIWANIE

Materiał rozsypany wokół zakładu lub w samym zakładzie może stanowić do 10% produkcji cementowni. Przy cenie około 6 dolarów za tonę, nie dziwi fakt, że firmy nieustannie starają się rozwiązać problem zbierania rozsypów. Ponadto, wyższej jakości cement jest coraz drobniejszy, co dodatkowo potęguje problemy związane z jego rozsypywaniem.

Urządzenia DISAB pomagają temu zaradzić w oszczędny, nieszkodliwy dla środowiska, aktywny sposób. Technika próżniowa firmy DISAB jest wykorzystywana głównie do skrócenia czasu przestojów, wynikających z awarii lub przerwań np.tasmociagow, powodujących rozsypy. Kiedy liczy się każda minuta, materiał musi zostać szybko usunięty, aby umożliwić naprawę i przywrócenie pełnej sprawności systemu.

Przykładowe niedawne projekty wykorzystujące sprzęt DISAB do sprzątania cementowni:

 • Teren wokół podnośników kubełkowych
 • Filtry elektrostatyczne
 • Teren wokół taśm przenośnika
 • Teren wokół pieców Pakownie
 • Czyszczenie silosów
 • i wiele innych…
+- Stal i odlewnictwo

HUTNICTWO ŻELAZA: SPRZĄTANIE, TRANSPORT I ODZYSKIWANIE

W hutnictwie lub dowolnym procesie metalurgicznym, pył i odpady mogą mieć istotny i negatywny wpływ na jakość produkcji, a także na czas przestoj i oczywiście koszt naprawy. Bardzo często pył to wartościowy materiał, który można poddać recyklingowi i powtórnemu przetworzeniu.

Urządzenia DISAB rozwiązują problemy usuwania pyłu i odpadów, a także transportu rozsypanego materiału w sposób wydajny i nieszkodliwy dla środowiska. Technika próżniowa firmy DISAB jest wykorzystywana głównie do skrócenia czasu przestojów, które wynikają z awarii lub przerwań instalacji transportowych, powodujących rozsypy. Gdy ważna jest każda minuta, materiał musi zostać szybko usunięty, aby móc naprawić system i przywrócić jego sprawność.

Przykładowe projekty w odlewniach, wielkich piecach i koksowniach:

 • Ogólne porządkowanie i sprzątanie miejsca pracy
 • Poprawa wydajności i BHP
 • Odzyskiwanierozsypanego materiału wokół taśm przenośnika, mieszarek, kruszarek, miejsc rozładunku
 • Sprzątanie pomostów żurawi
 • Czyszczenie filtrów procesowych
 • i wiele innych…

Kontakt

+- Energia

ELEKTROWNIE I SPALARNIE ŚMIECI: SPRZĄTANIE, TRANSPORT I ODZYSKIWANIE

Urządzenia DISAB to oszczędne, wydajne i nieszkodliwe dla środowiska systemy do transportu rozlanych/rozsypanych materiałów. Technika próżniowa DISAB skraca czas przestojów spowodowanych przez awarię instalacji lub taśmociagów czyli przerwanie procesu produkcyjnego, umożliwiając szybkie naprawy.

Przykładowe projekty w elektrowniach i stacjach rozdzielczych:

 • Sprzątanie ‘martwych przestrzeni’ w obrębie kotła w ramach przeglądów i konserwacji
 • Usuwanie na sucho lotnego popiołu z nadbudówek, kanałów wlotowych i wylotowych elektrofiltrów lub stacji filtrów workowych, pojemników, żaluzji i kominów
 • Odzyskiwanie mokrego lub suchego węgla,przy jego odbiorze, transporcie i przetwarzaniu
 • Usuwanie naniesionego piasku w pustynnych podstacjach
 • i wiele innych…

Kontakt

+- Papier i masa włóknista

PAPIER i MASA WŁÓKNISTA

Obróbka surowców, dostawa energii i główny proces produkcyjny w przemyśle celulozowo-papierniczym obejmują szeroką gamę zastosowań mokrych i suchych dla systemów próżniowych DISAB, których zadaniem jest ograniczanie czasu przestoju, poprawa jakości oraz recykling wartościowych materiałów.

Typowe zastosowania:

 • Sprzątanie wokół przenośników: Usuwanie kory drzewnej, transport i składowanie wiórów
 • Usuwanie popiołu i sprzątanie kotłowni
 • Ogólne czyszczenie zasobników i mieszalników wapna
 • Ogólne czyszczenie maszyn papierniczych
 • Usuwanie osadu w zbiornikach i silosach
 • i wiele innych…

Kontakt

+- Materiały sypkie i minerały

MATERIAŁY SYPKIE i MINERAŁY

Obsługa materiałów sypkich i minerałów wymaga zazwyczaj różnych form rozładunku, transportu, składowania i ponownego załadunku surowców, najczęściej w ogromnych ilościach. Odzyskiwanie i recykling dużych ilości rozsypanych produktów, nie wspominając o powstającym pyle, to główne przyczyny stosowania przez firmy naszych urządzeń próżniowych, które stanowią proste i oszczędne rozwiązania.

W każdym porcie, a także przy przenośnikach do materiałów sypkich, kruszarek w kamieniołomach i w górnictwie, występują rozsypy materiału i duże ilości pyłu. To samo odnosi się do silosów magazynowych oraz urządzeń i stacji załadowczych, instalacji do obsługi ciężarówek i wagonów kolejowych.

Naszą technikę próżniową stosuje się każdego dnia do odzyskiwania cennych materiałów, ograniczenia pylenia i poprawę warunków pracy.

Typowe zastosowania:

 • Czyszczenie silosów Sprzątanie i zamiatanie nawierzchni/jezdni Sprzątanie wokół przenośników materiałów sypkich
 • Sprzątanie wokół kruszarek
 • Odzyskiwanie materiałów sypkich
 • w dużych ilościach
 • w miejscach przetwarzania lub załadunku
 • i wiele innych…

Kontakt

+- Materiały budowlane

BUDOWNICTWO

W branży budowlanej, urządzenia próżniowe Grupy DISAB są używane przez wiele dużych firm do sprzątania i recyklingu materiałów. Dotyczy to zwłaszcza produkcji zapraw i gipsu, które jako surowce szczególnie drobne są trudne w obsłudze ręcznej lub za pomocą systemów odpylających.

Technologie próżniowe DISAB są stosowane przez firmy działające w następujących branżach:

 • Produkcja zapraw
 • Produkcja bazy gipsowej
 • Produkty izolacyjne
 • i wiele innych obszarów związanych z budownictwem.

Kontakt

+- Więcej>

Informacje prawne
Informacje prawne

“INFORMACJE PRAWNE Informacje dotyczące prywatności Disab AB i Grupa Disab cenią sobie Państwa zainteresowanie naszymi produktami […]


Wydobycie kamienia

„CompVac oferuje niezwykle dużą moc i elastyczność. W razie potrzeby może dotrzeć w dowolne miejsce kamieniołomu, […]


Asfalt

„CompVAC firmy Gotland to najlepsza z maszyn, z jakimi mieliśmy do czynienia. Radzi sobie ze wszystkim, […]


Przetwarzanie zboża

„SkipVAC jest cichy i bardzo wydajny, a dzięki wężowi i przedłużaczom z łatwością dociera do wszystkich […]


Śrutowanie

„BagVAC do wspaniała maszyna, która bezproblemowo pracuje każdego dnia. Pomogła nam znacznie usprawnić sprzątanie wokół instalacji […]

INNE ZASTOSOWANIA, SPRZĄTANIE – TRANSPORT – ODZYSKIWANIE

Maszyny i urządzenia ssące DISAB używane sa w wielu sektorach przemysłowych do różnych zastosowań:

 • Recykling
 • Produkty izolacyjne
 • Obróbka drewna
 • Produkcja chemikaliów
 • i wiele innych…

Jeśli poszukiwane zastosowanie nie zostało wymienione, prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą

Kontakt

Switchboard: Industrial Solutions +46 8 514 505 70        Switchboard: Contractor Equipment +46 413 55 43 00                   

© 2012 Disab All Rights Reserved Kontakt Mapa strony Legal Notices