På den här webbplatsen använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookiesStäng

PRODUKTER

Image Pipe System

Rörsystem

Vi erbjuder många olika tjänster för att tillgodose våra kunders specifika behov i samband med byggandet av ett vakuumsatt rörsystem anpassat för industriell rengöring. Vi tillhandahåller system design, ritningar, planering, installations övervakning, på-plats ledning och kompletta installationer, allt efter era önskemål och behov.

Våra system byggs alltid för att erbjuda optimal prestanda och lägsta möjliga underhållskostnad.

Kundanpassade och flexibla lösningar

Dina uppgifter tillsammans med vår mångåriga erfarenhet och tusentals installationer ger en kostnadseffektiv lösning anpassad till dina behov.

Vi utvecklar det system du behöver. För att utveckla ett kundanpassat system tar vi bl a hänsyn till följande:

 • Systemfunktion: allmänstädning, arbetsmiljö, materialtransport, återvinning, effektivisering/kvalitetsförbättring i process/produktion.
 • Materialtyp och fraktion samt förväntad materialvolym per tidsenhet som skall sugas.
 • Hantering av uppsuget material, återvinning eller avfall.
 • Vakuumanläggningens placering.
 • Rörsystemets längd, antal våningar + – höjd i förhållande till anläggningens placering som systemet skall betjäna. (dimensionerande för rörsystemet)
 • Kompletterande information om speciella förhållanden, till exempel material- och omgivningstemperatur och risk för damm-explosion, ATEX situation.
 • Lätta eller tunga material, önskad kapacitet kalkyleras efter stofttyp.
 • Materialåtervinning till processen eller avfallshantering av uppsamlat material.
 • Kontinuerlig eller intermittent utmatning.
 • Antal operatörer som använder systemet samtidigt.
 • Kort eller långt rörsystem, anpassas efter behov och byggnad.
 • Speciella rör- och slang-material anpassade till industrins krav.

För ytterligare information, kontakta ossgärna.

 

Image

Anläggning med filteravskiljare och kammarslussutmatning

Exempel på anläggning med filteravskiljare och kammarslussutmatning för kontinuerlig sugning, utan avbrott för tömning/utmatning av uppsuget material

Image

Komplett anläggning på halm-eldat värmekraftverk

Exempel på komplett anläggning med standardfilteravskiljare (blå) anpassad med specialskruv (grå) på halm-eldat värmekraftverk, för återvinning av halm tillbaka in i processen

Image

Anpassat rörsystem i både galvaniserat och rostfritt stål

Exempel på anpassat rörsystem i både galvaniserat och rostfritt stål för sugning av olika material till olika deponier (avfall eller återvinning)


Anpassat rörsystem

Exempel på att rörsystemet anpassas efter byggnad/omgivning


Anläggning med explosionsskydd

Exempel på anläggning med explosionsskydd och utmatning till BigBag vid tillverkning av spånskivor

Image ex Cement recycling

Anläggning i Cementfabrik

Exempel på anläggning i Cementfabrik med återvinning av material till produktion


Fast anläggning med explosionsskydd

Exempel på fast anläggning med explosionsskydd och filter container (kraft & värmeverk)


Rörsystem i pannhus

Exempel på rörsystem i pannhus (kraft & värmeverk)

Switchboard: Industrial Solutions +46 8 514 505 70        Switchboard: Contractor Equipment +46 413 55 43 00                   

© 2012 Disab All Rights Reserved Kontakt Webbplatskarta Legal Notices