På den här webbplatsen använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookiesStäng

Tillämpningar

TILLÄMPNINGAR

Rengöring av utrustning och bortskaffande av processpill är av stor betydelse i de flesta verksamheter, av flera skäl:

 • Spill kan försämra produktkvaliteten och sänka produktiviteten.
 • Spill kan medföra förlust av värdefullt material.
 • Spill kan orsaka driftstörningar och maskinskador som innebär dyra reparationer och ökad stilleståndstid.
 • Spill kan försämra arbetsmiljön och påverka företagets anseende negativt, särskilt om kunder och andra samarbetspartner ges möjlighet att besöka produktionsanläggningen.

Vakuumsystem erbjuder en dammfri möjlighet att hålla rent och att forsla bort och återinsamla materialspill. Nedan finner du en sammanställning av olika branscher inom vilka DISAB-koncernens erfarenhet och expertkompetens utnyttjas.

Under Mer finner du ytterligare branscher och verksamheter där vakuumteknik och vakuumsystem visat sig vara den bästa, i vissa fall den enda, lösningen för materialhantering och materialåterföring, förbättrad materialhushållning eller bättre arbetsmiljö.

För mer information om olika applikationsmöjligheter är du välkommen att kontakta osseller klicka på  YouTube ikonen.

+- Cement & betong

RENGÖRING, TRANSPORT OCH MATERIALÅTERVINNING I CEMENTINDUSTRIN

Upp till 10 % av ett cementföretags slutprodukt förloras som spill inom fabriksområdet och i produktionsanläggningen. Eftersom produktvärdet kan vara hundratals kronor per ton är det knappast förvånande att cementtillverkarna ständigt jobbar med åtgärder för minimering av materialspillet.

Utvecklingen mot allt högre cementkvalitet innebär dessutom att tillverkarna måste arbeta med allt mindre partikelstorlek, vilket naturligtvis förvärrar spillrelaterade dammproblem. En DISAB-enhet är en ekonomisk, miljövänlig och föregripande lösning på spillproblemen.

DISABs vakuumteknik används främst för att minska stilleståndstid orsakad av fel och haverier i produktionsanläggningen eller av driftavbrott som orsakat materialspill. När varje minut räknas måste materialet skaffas undan snabbt, så att systemet kan repareras och komma i drift igen.

Nedan några exempel på delsystem i cementproduktionsanläggningar där DISAB-utrustning används.

 • Cementkvarnar
 • Runt skopelevatorer Elektrostatfilter
 • Runt transportband
 • Runt cementugnar
 • Emballeringsanläggningar
 • Silorengöring
 •  och många andra tillämpningar

För mer information  är du välkommen att kontakta oss

+- Stål & gjuteri

RENGÖRING, TRANSPORT OCH MATERIALÅTERVINNING I STÅL- OCH METALLINDUSTRIN

Damm och materialspill kan orsaka allvarliga kvalitetsproblem i alla steg i stål- och metallproduktionsprocessen samt stillestånd och dyrbara reparationer. Spillet består inte sällan av värdefullt material som kan återföras in i produktionsprocessen. En DISAB-enhet är ett effektivt och miljövänligt sätt att skaffa undan damm och spill och hantera värdefullt materialspill.

DISABs vakuumteknik används främst för att minska stilleståndstid orsakad av fel och haverier i produktionsanläggningen eller av driftavbrott som orsakat materialspill. När varje minut räknas måste materialet skaffas undan snabbt, så att systemet kan repareras och komma i drift igen.

Nedan några exempel på tillämpningar i gjuterier, masugnar och koksverk.

 • Effektiv resurshantering och arbetsplatsrenhållning
 • Förbättring av produktivitet och arbetsmiljö
 • Återföring av materialspill från transportband, blandare, krossverk och avlastningsområden
 • Rengöring av kranbryggor
 • Rengöring av processfilter
 • och många andra tillämpningar

För mer information  är du välkommen att kontakta oss

+- Energi

RENGÖRING, TRANSPORT OCH ÅTERVINNING I KRAFTVERK OCH FÖRBRÄNNINGSANLÄGGNINGAR

En DISAB-enhet erbjuder ekonomiska, effektiva och miljövänliga lösningar på spillhanteringsproblemen. DISABs vakuumteknik minskar stilleståndstid orsakad av maskinfel, haverier eller andra produktionsavbrott, samt möjliggör snabba reparationer för kortast möjliga stillestånd.

Nedan några exempel på tillämpningar i kraftverk och eldistributionssystem.

 • Rengöring av fickor och svåråtkomliga ställen i pannor och pannanläggningar inför underhåll och inspektion
 • Torr bortforsling av flygaska från pannöverbyggnader, in- och utloppskanaler för stoftavskiljare och säckfilterhus, bränsletrattar och -fickor, ventilationsgaller och skorstenar
 • Återvinning av vått eller torrt kolspill från mottagning och hantering av kol
 • Bortskaffande av flygsand från understationer i ökenområden
 • och många andra tillämpningar

För mer information  är du välkommen att kontakta oss

+- Massa- & pappersindustri

MASSA och PAPPER

Råvaruförbehandling, lokal energiförsörjning och själva huvudproduktionsprocessen i massa- och pappersindustrin innebär en mängd olika tillämpningar, såväl våta som torra, av DISABs vakuumsystem i syfte att minimera stilleståndstiden, förbättra produktkvaliteten och samtidigt återföra värdefullt material till processen.

Nedan några vanliga tillämpningar.

 • Renhållning runt transportband: bortskaffande av bark samt uppsamling och lagring av spån
 • Bortskaffande av aska och rengöring av pannhus
 • Rengöring av kalkupplag och blandare
 • Rengöring av pappersmaskiner
 • Avlägsnande av sediment från tankar och silor
 • och många andra tillämpningar

För mer information  är du välkommen att kontakta oss

+- Bulkgods & mineral

BULKGODS och MINERAL

Hantering av bulkgods och mineral innefattar vanligen olika former av lossning, transport, lagring och lastning av råvaror. Verksamheten är oftast mycket storskalig. Företag i denna bransch använder ofta vår vakuumtekniska utrustning för att skapa enkla och kostnadseffektiva sätt att återföra de ofta mycket stora kvantiteterna materialspill och för att lösa de dammproblem som vanligen uppstår i denna typ av verksamhet.

Hamnanläggningar, bulkgodstransportband och krossverk i anslutning till stenbrott och gruvor har alla en sak gemensam: där uppstår materialspill och stora mängder damm. Detsamma gäller för siloanläggningar och för lastnings- och lossningsanläggningar för lastbilar och järnvägsvagnar.

Vår vakuumteknik och våra vakuumsystem används dagligen överallt där värdefullt materialspill ska återföras till processen och för att förhindra dammbildning att äventyra arbetsmiljön.

Nedan några vanliga tillämpningar.

 • Silorengöring
 • Renhållning av uppställningsplaner och körbanor
 • Renhållning längs transportband
 • Renhållning runt krossverk
 • Återvinning av bulkmaterialspill i stora kvantiteter i processanläggningar och på lastplatser
 • och många andra tillämpningar.

För mer information  är du välkommen att kontakta oss

+- Byggmaterial

BYGG- & ANLÄGGNINGSINDUSTRI

DISAB-koncernens vakuumutrustning används av många stora företag i bygg- och anläggningsbranschen, för rengöring, materialhushållning och för återföring och återvinning av material. Detta gäller särskilt för murbruks- och gipstillverkning, eftersom råmaterialet i dessa processer är mycket finkornigt och därför svårt att hantera manuellt och med konventionella dammbegränsningsmetoder.

Olika tillämpningar av DISABs vakuumteknik används för att förvandla problem till lösningar för företag som arbetar med

 •  murbrukstillverkning,
 • gipsbastillverkning,
 • isolermaterial
 • och många andra byggtekniska tillämpningar.

För mer information  är du välkommen att kontakta oss

+- Mer>

Juridisk information
Juridisk information

“JURIDISKA INFORMATION Integritetspolicy DISAB AB och DISAB-koncernen tackar för ditt intresse för våra produkter och för […]


Stenbrott

“CompVac är fantastiskt kraftfull och flexibel. Vi kan få ut den vart som helst i stenbrottet, […]


Asfalt

“CompVac är bäst av de maskiner vi har provat. Den gör helt enkelt allt vi behöver […]


Spannmålshantering

“SkipVac är tyst och mycket effektiv. Med sina slangar  kommer den dessutom åt  alla trånga eller […]


Blästring

“BagVac är en utomordentlig maskin och den har fungerat felfritt varenda dag. Tack vare BagVac kan […]

ANDRA TILLÄMPNINGAR, RENGÖRING – TRANSPORT – ÅTERVINNING

DISABs vakuumutrustning används i en mängd olika branscher, för de mest skiftande ändamål, till exempel glasåtervinning, isolermaterial, träbehandling, kemikalietillverkning och många andra tillämpningar.

Om du inte hittar just din tillämpning här är du välkommen att kontakta din närmaste DISAB-representant.

Switchboard: Industrial Solutions +46 8 514 505 70        Switchboard: Contractor Equipment +46 413 55 43 00                   

© 2012 Disab All Rights Reserved Kontakt Webbplatskarta Legal Notices