På den här webbplatsen använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookiesStäng

Tillämpningar

BULKGODS och MINERAL

Hantering av bulkgods och mineral innefattar vanligen olika former av lossning, transport, lagring och lastning av råvaror. Verksamheten är oftast mycket storskalig. Företag i denna bransch använder ofta vår vakuumtekniska utrustning för att skapa enkla och kostnadseffektiva sätt att återföra de ofta mycket stora kvantiteterna materialspill och för att lösa de dammproblem som vanligen uppstår i denna typ av verksamhet.

Hamnanläggningar, bulkgodstransportband och krossverk i anslutning till stenbrott och gruvor har alla en sak gemensam: där uppstår materialspill och stora mängder damm. Detsamma gäller för siloanläggningar och för lastnings- och lossningsanläggningar för lastbilar och järnvägsvagnar.

Vår vakuumteknik och våra vakuumsystem används dagligen överallt där värdefullt materialspill ska återföras till processen och för att förhindra dammbildning att äventyra arbetsmiljön.

Nedan några vanliga tillämpningar.

  • Silorengöring
  • Renhållning av uppställningsplaner och körbanor
  • Renhållning längs transportband
  • Renhållning runt krossverk
  • Återvinning av bulkmaterialspill i stora kvantiteter i processanläggningar och på lastplatser
  • och många andra tillämpningar.

För mer information  är du välkommen att kontakta oss

Switchboard: Industrial Solutions +46 8 514 505 70        Switchboard: Contractor Equipment +46 413 55 43 00                   

© 2012 Disab All Rights Reserved Kontakt Webbplatskarta Legal Notices