När den dagliga städningen blev lönsam

Bomhus Energi är biokraftverket i Gävle, byggt för att producera ekonomisk och miljövänlig energi med krav på en god och säker arbetsmiljö. Anläggningen ägs till hälften av kommunalägda Gävle Energi och BillerudKorsnäs. De båda verksamheterna har i och med Bomhus Energi en gemensam anläggning som både säkrar ångleveranser till industrin och behovet av hetvatten till fjärrvärmenätet och el i Gävleområdet. En panna och turbin delas mellan två verksamheter och skapar därmed en effektiv mindre resurskrävande produktion.

UTMANING

Undvika driftstörningar

Dagliga städrutiner är en viktig del av Bomhus Energis säkerhetspolicy. Alla risker för driftstörningar ska elimineras, för att säkert kunna leverera fjärrvärme och el till abonnenterna. Damm och träspån riskerar att stoppa produktionen och det ställs höga krav vad gäller effektivitet och säkerhet i ett städsystem.

LÖSNING

Robust vakuumsystem i hela anläggningen

Samarbetet med DISAB resulterade i en effektiv och robust städutrustning som löper genom hela anläggningen. Städsystemet består av ett fast rörsystem i kombination med vakuumenheter med tillhörande filteravskiljare och föravskiljare. Ett vakuumaggregat är mobilt och kan därmed flyttas runt i anläggningen efter behov.

Stationärt vakuumsystem för effektiv städning
Stationärt vakuumsystem som sparar tid och pengar.

“Vi har fått ett städsystem som motsvarar våra högt ställda krav på effektivitet och säkerhet.”

Maria Carendi, Underhållschef Bomhus Energi

Systemet är mycket flexibelt och har i princip inga begränsningar. Suguttagen är strategiskt placerade så att operatörerna lätt når alla ytor som ska hållas fria från damm och smuts. Allt uppsuget material transporteras via slutna rörsystem till containers för en dammfri uppsamling. Om behovet uppstår av att öka kapaciteten kan en extern och mobil vakuumsug enkelt kopplas in.

Effektivt vakuumsystem med en flexibel vakuumenhet
Semi-mobilt vakuumsystem.

RESULTAT

Effektivt vakuumsystem sparar tid och pengar

Maria Carendi, underhållschef på Bomhus Energi, är nöjd med investeringen och menar att varje insparad timme ger stora ekonomiska vinster. De dagliga städrutinerna kan snabbt och enkelt utföras och anläggningen hålls ren från träspån och damm. De slutna rörsystemen och filtreringen innebär en betydligt bättre och mer hälsosam arbetsmiljö, då inget damm virvlar upp som vid manuell städning. Fördelarna märks även vid det årliga serviceuppehållet då varje insparad timme räknas. Städkapaciteten kan i och med vakuumsystemet enkelt flyttas var som helst i anläggningen, vilket underlättar för operatörerna och sparar in värdefull tid.

Vad andra säger om DISAB

 • Vårt stationära vakuumsystem är smidigt, säkert och kostnadseffektivt.

  Cementa Slite, Sweden
 • Installationen av DISABs stationära vakuumsystem har gjort stor skillnad. Vi kan enkelt städa där materialspillet är som värst för stunden, eller där damm behöver tas bort.

  Cory Environmental, UK
 • En DISAB SkipVAC™ är inte bara snabbare, utan även betydligt säkrare och mer effektiv än en hink och spade.

  Anderton Concrete, UK
 • Vår DISAB SkipVAC™ kunde enkelt hantera 2-3 ton av materialflöde utan att behöva tömmas var femte minut. Men det som vi uppskattade mest med DISAB SkipVAC™ var dess sugkapacitet.

  Tata Steel, UK
 • Vad som tidigare tog oss flera dagar, tar nu endast ett fåtal timmar.

  Norcem A.S., Norway
 • Vi är mycket nöjda med DISAB Centurion™ P20, både vakuumlastarens prestanda samt det professionella bemötandet som vi fått av DISAB-anställda.

  Puerto Sauce, Uruguay
 • Jämfört med när vi städade manuellt så är centraldammsugarsystemet från DISAB en klar förbättring.

  BSW Timber, UK

Kontakta mig

Har du frågor eller funderingar? Kontakta mig för ett första samtal om just din utmaning. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen.

DISAB Vacuum Technology +46413554300
contactus@disab.com

*” anger obligatoriska fält

Jag är intresserad av
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.