Med högsta krav på kvalitet

Oslo stads kraftvärmeverk, konstruerat och byggt av Hitachi Zosen Inova, är beläget i Klemetsrud. Anläggningen producerar el och 300 gigawattimmar energi per år till varmvattenförsörjningen i Oslo.

UTMANING

Stora mängder damm och avfallsutsläpp

90% av det anläggningen i Klemetsrud hanterar är hushållsavfall, men det ryms även hantering av bland annat smittfarligt avfall från sjukhus, icke-farligt lågriskavfall samt förpackningar, pallar och kartonger från företag. Förbränning av 20 ton avfall per timme skapar stora volymer av askbaserat damm och avfallsutsläpp. Hitachi Zosen Inova sökte ett effektivt städsystem av högsta kvalitet, för att klara av mängderna av damm och avfall.

Skräddarsytt vakuumsystem i hela anläggningen.
Hitachi Zozen Inovas vakuumsystem i bruk.

”Vi valde DISAB eftersom de har erfarenhet både från energisektorn och av att konstruera och installera centrala vakuumsystem.”

Christian Suter, Projektledare för Hitachi Zosen Inova

LÖSNING

Skräddarsytt vakuumsystem i hela anläggningen

Christian Suter, projektledare för Hitachi Zosen Inova, menar att DISABs breda erfarenhet från såväl energisektorn som att konstruera centrala vakuumsystem vägde in i valet av leverantör. I anläggningen installerades ett komplett vakuumsystem med tillhörande rörsystem på 1300 meter, med strategiskt placerade suguttag. Avfallet sugs in i det slutna rörsystemet för en dammfri hantering och töms sedan regelbundet i big bags eller eurosäckar. Det kraftfulla vakuumaggregatet har placerats i ett område utan risk för dammexplosion och resten av systemet har konstruerats i linje med ATEX-bestämmelserna.

Skräddarsytt vakuumsystem hos Hitachi Zozen Inova.
Skräddarsytt vakuumsystem i hela anläggningen.

RESULTAT

Kostnadseffektivt vakuumsystem med hög kvalitet

I en anläggning som Hitachi Zosen Inova i Klemetsrud är säkerhet och arbetsmiljö av högsta prioritet. Tack vare att det industriella vakuumsystemet är speciellt anpassat till anläggningen, minimeras risker för såväl dammexplosioner som arbetsskador och operatörerna kan arbeta i en dammfri miljö. Vakuumsystemet sparar även både tid och pengar, då det dagliga arbetet underlättas och effektiviseras. Idag fungerar den dagliga renhållningen i Klemetsrud effektivt och kostnadseffektivt, då vakuumsystemet möter kraven på högsta standard.

Vad andra säger om DISAB

 • En DISAB SkipVAC™ är inte bara snabbare, utan även betydligt säkrare och mer effektiv än en hink och spade.

  Anderton Concrete, UK
 • Vårt stationära vakuumsystem är smidigt, säkert och kostnadseffektivt.

  Cementa Slite, Sweden
 • Installationen av DISABs stationära vakuumsystem har gjort stor skillnad. Vi kan enkelt städa där materialspillet är som värst för stunden, eller där damm behöver tas bort.

  Cory Environmental, UK
 • Vad som tidigare tog oss flera dagar, tar nu endast ett fåtal timmar.

  Norcem A.S., Norway
 • Vi är mycket nöjda med DISAB Centurion™ P20, både vakuumlastarens prestanda samt det professionella bemötandet som vi fått av DISAB-anställda.

  Puerto Sauce, Uruguay
 • Vår DISAB SkipVAC™ kunde enkelt hantera 2-3 ton av materialflöde utan att behöva tömmas var femte minut. Men det som vi uppskattade mest med DISAB SkipVAC™ var dess sugkapacitet.

  Tata Steel, UK
 • Jämfört med när vi städade manuellt så är centraldammsugarsystemet från DISAB en klar förbättring.

  BSW Timber, UK

Kontakta mig

Har du frågor eller funderingar? Kontakta mig för ett första samtal om just din utmaning. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen.

DISAB Vacuum Technology +46413554300
contactus@disab.com

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.