Färre kabelbrott vid grävning med vakuum

Elbolaget Eon släppte i början av 2021 en rapport som tyder på att det sker allt fler incidenter med avgrävda kablar. Ofta i samband med nybyggnationer i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Enligt Eon var det fler än 2 000 grävarbeten under 2020 som orsakade skador på deras elnät, vilket är en ökning sedan 2019. Med hjälp av vakuum har de nu vänt den negativa trenden.

UTMANING

Kabelbrott i samband med nybyggnation

Nya bostadsområden, företagsetableringar och infrastruktur växer fram över stora delar av vårt land, oftast i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Det medför per automatik att det krävs grävarbeten i gator och mark där det redan tidigare dragits ledningar och kablar. Därmed ökar också risken för skador på de befintliga näten, vilket Eon konstaterat med sin statistik.

DISAB MultiFLEX gräver med vakuum.
Eon och sortera Industry gräver med vakuum med hjälp av DISAB MultiFLEX.

Mats Andersson, lokalnätschef på Eon Energidistribution lyfter även säkerhetsriskerna: “En kabel som skadas i samband med grävarbete orsakar ett akut strömavbrott hos abonnenterna, men innebär även en stor säkerhetsrisk som är förenad med direkt livsfara, både för den som gräver och de som är i närheten.”

LÖSNING

Gräv med hjälp av vakuum

Den ökade risken för avgrävda kablar är något som kan minimeras med hjälp av vakuum. Slangarmen DISAB MultiFLEX™, kompatibel med DISAB Futurion™ vakuumlastare, gräver, suger och blåser med hjälp av en kraftig sugförmåga och ett tandat munstycke. Att gräva med luft, vid exempelvis friläggning av kablar och rör, innebär mindre risk än om arbetet görs med en grävmaskin.

“En avgrävd kabel innebär en stor säkerhetsrisk, både för den som gräver och de som är i närheten”

Mats Andersson, lokalnätschef Eon Energidistribution

Funktionen är enkel. Luftströmmen transporterar in materialet i slangen och vidare in i bilens tank. Med en fjärrkontroll kör operatören alla rörelser simultant. Slangarmen är även utrustad med en specialdesignad luftlans som effektiviserar och underlättar arbetet med att lösgöra material vid grävning.

Vakuum Vakuumlastare DISAB MultiFLEX™ lastbil för grävning, sugning och blåsning
DISAB med kunden Sortera Industry

RESULTAT

Grävsug för skonsam och effektiv grävning

Miljöentreprenören Sortera Industry har använt DISAB MultiFLEX™ sedan 2019 och är mycket nöjda med resultatet i verksamheten. Med lång erfarenhet av känsliga grävapplikationer verkar Sortera Industry hittat rätt. Jarno Puustelli som är verksamhetsansvarig förklarar att metoden med en grävsug har gett en extra trygghet: “Att skada en kabel är enormt resurskrävande, för att inte tala om den fara som kan uppstå för alla inblandade. Vi upplever att det blir ett mer skonsamt och effektivt utförande om vi använder grävsugen.”

Vad andra säger om DISAB

 • Vår DISAB SkipVAC™ kunde enkelt hantera 2-3 ton av materialflöde utan att behöva tömmas var femte minut. Men det som vi uppskattade mest med DISAB SkipVAC™ var dess sugkapacitet.

  Tata Steel, UK
 • Vad som tidigare tog oss flera dagar, tar nu endast ett fåtal timmar.

  Norcem A.S., Norway
 • Vårt stationära vakuumsystem är smidigt, säkert och kostnadseffektivt.

  Cementa Slite, Sweden
 • Installationen av DISABs stationära vakuumsystem har gjort stor skillnad. Vi kan enkelt städa där materialspillet är som värst för stunden, eller där damm behöver tas bort.

  Cory Environmental, UK
 • En DISAB SkipVAC™ är inte bara snabbare, utan även betydligt säkrare och mer effektiv än en hink och spade.

  Anderton Concrete, UK
 • Vi är mycket nöjda med DISAB Centurion™ P20, både vakuumlastarens prestanda samt det professionella bemötandet som vi fått av DISAB-anställda.

  Puerto Sauce, Uruguay
 • Jämfört med när vi städade manuellt så är centraldammsugarsystemet från DISAB en klar förbättring.

  BSW Timber, UK

Kontakta mig

Har du frågor eller funderingar? Kontakta mig för ett första samtal om just din utmaning. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen.

DISAB Vacuum Technology +46413554300
contactus@disab.com

*” anger obligatoriska fält

Jag är intresserad av
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.