Integritetspolicy

Detta dokument beskriver DISAB Vacuum Technology AB (hädanefter kallat DISAB) integritetspolicy och förklarar hur vi använder dina personliga uppgifter (dvs. alla personidentifierande uppgifter om dig, som namn, adress, telefonnummer eller e-postadress och som allmänt benämns ”dina uppgifter” i denna policy) som samlas in via DISABs hemsida, kundportal och webshop eller när du via ett tecknat avtal blir kund till DISAB. Denna integritetspolicy (tillsammans med våra användningsvillkor) beskriver hur personliga uppgifter som vi samlar in från dig eller som du tillhandahåller kommer att bearbetas av oss. Läs det nedanstående noggrant för att förstå våra synpunkter och metoder avseende dina personliga uppgifter och hur vi behandlar och skyddar dem.

Vilka är DISAB?

DISAB Vacuum Technology AB ska bedriva handel med vakuumutrustning för industriellt bruk samt därmed förenlig verksamhet. DISAB Vacuum Technology AB är ett företag registrerat i Sverige (org.nr. 556421-2941) med huvudkontor på Åkermans väg 24, 241 38, Sverige.

Behandling av personuppgifter

All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter (GDPR).

Genom din beställning av produkter eller tjänster blir du registrerad hos DISAB. Registret innehåller de kontaktuppgifter som du själv har lämnat och information om din beställning. Personuppgifterna används för administration av leveransen.

Du kan känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till DISAB. Vi bedriver ett omfattande systematiskt och kontinuerligt säkerhetsarbete för att hindra att dina uppgifter kommer i obehörigas händer.

Information som vi samlar in

Vi kan samla in och bearbeta följande uppgifter om dig:

Marknadsföring

Hur vi använder dina uppgifter

Vi använder dina uppgifter på följande sätt:

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är:

Överföring av dina uppgifter till andra länder eller tredje part

Vi säljer eller delar aldrig din e-postadress och övriga uppgifter till någon annan part för att de skall kunna använda dessa i marknadsföringssyfte eller annat ändamål.

Vi kan dock dela dina personliga uppgifter till tredje part om vi är skyldiga att dela specifik information när vi fastställer att sådant utgivande är nödvändigt för att efterleva juridiska skyldigheter eller i syfte att genomdriva eller tillämpa våra användningsvillkor och andra avtal eller för att skydda DISABs intressen eller säkerhet.

DISAB kan komma att lagra dina uppgifter med personuppgiftsbiträden lokaliserade inom EU (lagring och/eller säkerhetskopia).

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi söker ständigt efter nya sätt att förbättra våra webbplatser. Det kan hända att vi då och då gör ändringar i denna integritetspolicy.

Registerutdrag, korrigering eller borttagning av Personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är DISAB. Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i DISABs verksamhet.

Om du vill ha en kopia på en del eller samtliga uppgifter vi lagrar om dig kan du kontakta oss via angivna kontaktuppgifter längre ner på denna sida.

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång. Du har också rätt att i vissa fall få uppgifter raderade samt återkalla ditt samtycke, om behandlingen grundar sig på samtycke.

Vi vill försäkra oss om att dina uppgifter är korrekta och aktuella. Du kan be oss att korrigera eller ta bort uppgifter som du anser vara felaktiga genom att ta kontakt med oss.

Du har också rätt att be oss att inte använda dina personliga uppgifter för marknadsföringsändamål. Om du vill ändra dina inställningar för marknadsföring eller avbeställa nyhetsbrev som vi skickar, kan du kontakta oss eller klicka på länken ”avprenumerera” som finns i alla våra mejlutskick.

Kontakta oss

Frågor, synpunkter eller klagomål:
Om du har frågor, synpunkter eller klagomål som gäller DISABs hantering av personuppgifter eller denna Cookie policy ber vi dig att kontakta oss på ContactUs@disab.com. Du kan också skicka ett brev med reguljär post till:

DISAB Vacuum Technology AB
Box 170
241 23 Eslöv

Om du anser att du har lidit skada eller haft olägenhet på grund av att DISAB har kränkt dina rättigheter så som de specificeras i denna integritetspolicy, och om DISAB inte har behandlat ditt klagomål på rimligt sätt kan varje invånare i EU dessutom lämna in klagomål till vederbörande dataskyddsmyndighet (i Sverige Datainspektionen).

Vad andra säger om DISAB

 • Vår DISAB SkipVAC™ kunde enkelt hantera 2-3 ton av materialflöde utan att behöva tömmas var femte minut. Men det som vi uppskattade mest med DISAB SkipVAC™ var dess sugkapacitet.

  Tata Steel, UK
 • Vi är mycket nöjda med DISAB Centurion™ P20, både vakuumlastarens prestanda samt det professionella bemötandet som vi fått av DISAB-anställda.

  Puerto Sauce, Uruguay
 • En DISAB SkipVAC™ är inte bara snabbare, utan även betydligt säkrare och mer effektiv än en hink och spade.

  Anderton Concrete, UK
 • Vårt stationära vakuumsystem är smidigt, säkert och kostnadseffektivt.

  Cementa Slite, Sweden
 • Jämfört med när vi städade manuellt så är centraldammsugarsystemet från DISAB en klar förbättring.

  BSW Timber, UK
 • Vad som tidigare tog oss flera dagar, tar nu endast ett fåtal timmar.

  Norcem A.S., Norway
 • Installationen av DISABs stationära vakuumsystem har gjort stor skillnad. Vi kan enkelt städa där materialspillet är som värst för stunden, eller där damm behöver tas bort.

  Cory Environmental, UK

Kontakta mig

Har du frågor eller funderingar? Kontakta mig för ett första samtal om just din utmaning. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen.

DISAB Vacuum Technology +46413554300
contactus@disab.com

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.