Stora besparingar i att återvinna spill inom industrin

Vi vet hur värdefullt det kan vara att återanvända spill. I en del branscher kan materialspillet vara så mycket som en tiondel av den totala produktionen. Inte så konstigt då att det är affärskritiskt att samla upp och återvinna material inom industrin på ett effektivt sätt. Som att samla, suga upp och ta tillvara på spillet, vilket är en av många uppgifter som ett effektivt vakuumsystem kan utföra.

Ta tillvara på värdefullt spillmaterial

Det är viktigt att snabbt samla upp och transportera bort överblivet material från en industrianläggning. Det är en fråga om arbetsmiljö – hälsa, säkerhet och trivsel för verksamhetens medarbetare.

En annan orsak är just det ekonomiska värdet av att återföra det överblivna materialet till produktionen. Det kan se olika ut från bransch till bransch men vissa företag har otroliga besparingar att hämta. CEMEX cementanläggning i Tilbury i England hade problem med hitta ett effektivt sätt att återvinna spill och föra tillbaka det i produktionen på grund av materialet. Själva cementpulvret beter sig nämligen ungefär som vatten under hantering. CEMEX beslutade sig för att testa en DISAB CompVAC  i verksamheten. Läs mer om hur den semi-mobila vakuumsugaren möjliggjorde effektiv återvinning och besparade företaget både tid och pengar.

Förenklad återvinning med effektiv vakuumteknik

I vardagen står den dagliga driften i fokus. Att investera i, installera eller komplettera befintligt rengöringssystem för en industrianläggning tar uppmärksamhet från det dagliga arbetet, även fast det finns mål om att återvinna mer och smartare. Och att bidra till att spara på jordens resurser.

Vi hjälper dig att komma fram till en lösning som fungerar för din verksamhet, där vi låter återvinning vara en naturlig del av processen med att städa bort ert spillmaterial.

Ett vakuumsystem från DISAB med hög sugkapacitet och flexibel tömning kan få återvinning att smaka mer än den kostar, göra städning av spillmaterial mer effektivt och minska mängden dammpartiklar i lokalen.

Vilka besparingar kan du göra genom att återvinna spill inom indusrtin?

Hur ser din verksamhets produktion ut? Kan du hjälpa ert företag till stora besparingar genom att återvinna eller återanvända överblivet material? Att suga upp och ta tillvara spillet är en av många uppgifter ett vakuumsystem kan utföra. Tillsammans kan vi se över vilka effektiviseringar som finns inom räckhåll för ert industrispill. Kanske finns det stora vinster i återvinning, både för ekonomi och miljö.

Om du beskriver dina behov så föreslår vi ett system som matchar. För att sedan säkerställa att du får ut mesta möjliga effekt, på ett säkert sätt, erbjuder vi utbildning genom DISAB Academy för alla som använder systemet.

Vi vet att det är affärskritiskt att vakuumsystemet fungerar, så vårt service- och underhållsprogram säkerställer att utrustningen bara levererar. År efter år.

Vill du veta mer om hur du tillgodoser en förenklad återvinning för din verksamhet? Kontakta oss.

Vad andra säger om DISAB

 • Jämfört med när vi städade manuellt så är centraldammsugarsystemet från DISAB en klar förbättring.

  BSW Timber, UK
 • Vår DISAB SkipVAC™ kunde enkelt hantera 2-3 ton av materialflöde utan att behöva tömmas var femte minut. Men det som vi uppskattade mest med DISAB SkipVAC™ var dess sugkapacitet.

  Tata Steel, UK
 • En DISAB SkipVAC™ är inte bara snabbare, utan även betydligt säkrare och mer effektiv än en hink och spade.

  Anderton Concrete, UK
 • Vad som tidigare tog oss flera dagar, tar nu endast ett fåtal timmar.

  Norcem A.S., Norway
 • Vi är mycket nöjda med DISAB Centurion™ P20, både vakuumlastarens prestanda samt det professionella bemötandet som vi fått av DISAB-anställda.

  Puerto Sauce, Uruguay
 • Vårt stationära vakuumsystem är smidigt, säkert och kostnadseffektivt.

  Cementa Slite, Sweden
 • Installationen av DISABs stationära vakuumsystem har gjort stor skillnad. Vi kan enkelt städa där materialspillet är som värst för stunden, eller där damm behöver tas bort.

  Cory Environmental, UK

Kontakta mig

Har du frågor eller funderingar? Kontakta mig för ett första samtal om just din utmaning. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen.

DISAB Vacuum Technology +46413554300
contactus@disab.com

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.