Minska din miljöpåverkan – håll koll på ditt spill

Vi vet att smuts och spill är ett klimatproblem. De flesta företag har en miljöpolicy som visar företagets ambitioner för att minska sin miljöpåverkan. Det är en självklarhet för företag att jobba för att sänka sina CO2e-utsläpp för att bidra till att rädda klimatet och förbättra miljön.

Det finns olika miljöer att ta hänsyn till och de är alla viktiga. Arbetsmiljö, miljön i närområdet, och inte minst vår globala miljö.

En ren arbetsplats är ett steg mot en förbättrad miljö

Miljön där medarbetare vistas dagligen står i direkt relation till trivsel på arbetsplatsen och vår hälsa. Alla som vistats i smutsiga och dammiga miljöer vet vilken negativ påverkan det har på oss människor.

Smuts, damm och andra spillmaterial i industrianläggningar och på byggarbetsplatser är dessutom en stor riskfaktor för skador och bränder – som i sin tur kan leda till direkta miljöproblem i vår närmiljö.

Säkra upp att överflödiga spill inte glöms bort när företaget analyserar vad som kan göras för att nå de egna miljömålen.

Minska miljöpåverkan – sanera effektivt med vakuum

Miljön i våra närområden kan påverkas på många sätt. Giftiga material som läcker ut skadar djur, vår natur och människor både på kort och lång sikt.

Hanson Support Services i Storbritannien hanterar damm, avfall och spill. Läs om hur de använder kraftfull vakuumteknik för att suga upp miljöfarligt material som spillts ut och snabbt behöver samlas upp.

När olyckor sker som riskerar att bidra till miljöförstöring händer det att de sker på svårtillgängliga platser. Läs om hur vår kund Billy Bowie Special Projects i Skottland utför till synes omöjliga uppdrag som att tömma och rensa oljeplattformar och suga upp 300 ton material för rengöring av avloppsreningsverk med hjälp av vakuumteknik.

En vakuumlastare med sugarm, som både Hanson Support Services och Billy Bowie Special Products ofta använder sig av, har många användningsområden och kan med fördel användas när det material som ska tas om hand är miljöfarligt eller finns på otillgängliga platser.

Är du i behov av att reducera spillmaterial?

Behöver du få bort smuts, damm och restprodukter på ett miljövänligt sätt i din anläggning?

När vi startade DISAB 1976 var vårt fokus att skapa rena miljöer – nu använder våra kunder vår vakuumteknik  till att även ta hand om och transportera material, återvinna och återanvända material. För att skapa god arbetsmiljö, agera klimatsmart och minska sin miljöpåverkan. Och för att bidra till en förbättrad global miljö.

Om du beskriver dina behov så föreslår vi ett system som matchar. För att sedan säkerställa att du får ut mesta möjliga effekt, på ett säkert sätt, erbjuder vi utbildning genom DISAB Academy för alla som använder systemet.

Vill du veta mer om hur du tillgodoser en säker arbetsmiljö för dig och dina medarbetare? Kontakta oss.

Vad andra säger om DISAB

 • Jämfört med när vi städade manuellt så är centraldammsugarsystemet från DISAB en klar förbättring.

  BSW Timber, UK
 • Vi är mycket nöjda med DISAB Centurion™ P20, både vakuumlastarens prestanda samt det professionella bemötandet som vi fått av DISAB-anställda.

  Puerto Sauce, Uruguay
 • En DISAB SkipVAC™ är inte bara snabbare, utan även betydligt säkrare och mer effektiv än en hink och spade.

  Anderton Concrete, UK
 • Vår DISAB SkipVAC™ kunde enkelt hantera 2-3 ton av materialflöde utan att behöva tömmas var femte minut. Men det som vi uppskattade mest med DISAB SkipVAC™ var dess sugkapacitet.

  Tata Steel, UK
 • Vad som tidigare tog oss flera dagar, tar nu endast ett fåtal timmar.

  Norcem A.S., Norway
 • Vårt stationära vakuumsystem är smidigt, säkert och kostnadseffektivt.

  Cementa Slite, Sweden
 • Installationen av DISABs stationära vakuumsystem har gjort stor skillnad. Vi kan enkelt städa där materialspillet är som värst för stunden, eller där damm behöver tas bort.

  Cory Environmental, UK

Kontakta mig

Har du frågor eller funderingar? Kontakta mig för ett första samtal om just din utmaning. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen.

DISAB Vacuum Technology +46413554300
contactus@disab.com

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.