Så skapar vi en bra arbetsmiljö i industrin

Vi vet hur damm och smuts kan skada människor. För att främja god hälsa på arbetsplatser inom industrin är det viktigt att sörja för god ventilation. Här brottas man varje dag med att maskiner och produktion avger överflödigt damm, smuts och giftiga ämnen, vilket förorenar luften som fabrikens medarbetare andas in. Det är ohälsosamt, kan ge luftvägsbesvär och bidra till att de som arbetar i anläggningen blir sjuka. Den faran kan undvikas med ett modernt renhållningssystem som skapar en hälsosam arbetsmiljö i industrin.

Vad är god arbetsmiljö?

Arbetsmiljö handlar om allt som påverkar oss i vårt arbete och på jobbet. Man skiljer på fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer där de fysiska handlar om bland annat ventilation, ljud, kemikalier och maskiner.

God ventilation för bra fysisk arbetsmiljö

Vid arbete i fabrik som utför metallarbeten utsätts medarbetarna för många typer av hälsovådliga partiklar som man riskerar att andas in. Vid bearbetning av metall frigörs små partiklar som likt damm transporteras runt i luften och hamnar i medarbetarnas lungor. Ju längre tid man utsätts för detta, desto större negativ påverkan blir det på t.ex. lungkapaciteten.

Ett annat exempel på industri som också har en stor utmaning i att nå en bra luftkvalitet är träindustrin. Vid borrning och sågning uppstår trädamm, vilket är stora mängder partiklar som innehåller farliga ämnen som kan orsaka de vanliga yrkessjukdomarna KOL, astma och kronisk bronkit. Allergier och eksem är också vanligt. Här krävs rörsystem med utsug som fångar upp dammet vid maskiner och verktyg, eller vid städning. Och här behöver man tänka på att inte blåsa eller borsta bort trädammet, då det mest ställer till det och skapar större spridning av det. Då är det bättre att suga upp det med hjälp av en vakuumsugare.

Andra exempel på industrier där vakuumteknik används för att skapa god ventilation för en bra fysisk arbetsmiljö är värmeverk, cement, asfalt, pappersbruk, rivningsentreprenad, sorterings- och återvinningsföretag.

Arbetsmiljölagen styr hur miljön på arbetet ska vara

Alla anställda har rätt till en god arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen (AML) styr och talar om hur arbetsmiljöverksamheten bör organiseras. Här kan man också läsa på om grundläggande regler, ansvar och befogenheter ett företag har.

Arbetsplats fri från farliga ämnen med hjälp av vakuumteknik

För att se till att medarbetare har en fysiskt god arbetsmiljö i industrilokaler krävs bra luftkvalitet där man effektivt reducerar damm. Här kan vi på DISAB hjälpa till. Vi testar din luftkvalitet och tillsammans med dig kommer vi fram till vad som behövs för att minimera spridningen av damm i er anläggning.

Vi bygger vakuumsystem och produkter som effektivt suger upp damm och skadliga partiklar. 

En av våra kunder är Norfolk Environmental Waste Services i Norwich, England. Läs här om hur vi tillsammans med dem skapade en dammfri och ren arbetsmiljö med hjälp av vakuumteknik

I behov av ett stationärt rengöringssystem? Vi bygger ett åt dig.

Behöver du få bort smuts, damm och restprodukter i din anläggning? Eller samla upp och återanvända spill från er produktion?

Om du beskriver dina behov så föreslår vi ett system som matchar. För att sedan säkerställa att du får ut mesta möjliga effekt, på ett säkert sätt, erbjuder vi utbildning genom DISAB Academy för alla som använder systemet.

Vi vet att det är affärskritiskt att vakuumsystemet fungerar, så vårt service- och underhållsprogram säkerställer att utrustningen bara levererar. År efter år.

Vill du veta mer om hur du tillgodoser en god arbetsmiljö för dig och dina medarbetare? Kontakta oss.

Vad andra säger om DISAB

 • Vi är mycket nöjda med DISAB Centurion™ P20, både vakuumlastarens prestanda samt det professionella bemötandet som vi fått av DISAB-anställda.

  Puerto Sauce, Uruguay
 • Vårt stationära vakuumsystem är smidigt, säkert och kostnadseffektivt.

  Cementa Slite, Sweden
 • Jämfört med när vi städade manuellt så är centraldammsugarsystemet från DISAB en klar förbättring.

  BSW Timber, UK
 • Vad som tidigare tog oss flera dagar, tar nu endast ett fåtal timmar.

  Norcem A.S., Norway
 • En DISAB SkipVAC™ är inte bara snabbare, utan även betydligt säkrare och mer effektiv än en hink och spade.

  Anderton Concrete, UK
 • Vår DISAB SkipVAC™ kunde enkelt hantera 2-3 ton av materialflöde utan att behöva tömmas var femte minut. Men det som vi uppskattade mest med DISAB SkipVAC™ var dess sugkapacitet.

  Tata Steel, UK
 • Installationen av DISABs stationära vakuumsystem har gjort stor skillnad. Vi kan enkelt städa där materialspillet är som värst för stunden, eller där damm behöver tas bort.

  Cory Environmental, UK

Kontakta mig

Har du frågor eller funderingar? Kontakta mig för ett första samtal om just din utmaning. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen.

DISAB Vacuum Technology +46413554300
contactus@disab.com

*” anger obligatoriska fält

Jag är intresserad av
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.