DISA-CLEAN

Effektiv sopmaskin för minskad PM10 och PM2.5 i stadsmiljöer

DISA-CLEAN är en dammfri och vattenfri sopmaskin för effektiv gaturengöring. Gatusopmaskinen är framtagen för att uppfylla EUs miljökrav för att minska förekomsten av farliga PM10 och PM2.5 partiklar i städer. DISA-CLEAN vakuumsopmaskin kombinerar konventionell sopborstning och kraftfull dammsugning – utan användning av vatten.

Jag vill prata med en säljare

Snabbfakta

 • Sug
 • Tippning
 • Fuktigt material
 • Torrt material
 • Max Vakuum 450 mBar
 • Max Luftflöde 8000 m³/h
Hyr mig! Jag vill prata med en säljare

Hyr din vakuumprodukt

Arbetstopp eller tillfälliga utmaningar i verksamheten? Från industridammsugare till vakuumlastare, att hyra på lång eller kort sikt. Tryggt och enkelt.

Frågor om RENTAL?

Dammfri miljö med DISA-CLEAN

DISA-CLEAN ger en bevisat överlägsen dammfri dammsugning och effektiv borttagning av PM10 och PM2.5 partiklar från gatan och markytan. Inga partiklar blåses tillbaka ut i luften igen, eftersom processluften filtreras genom en effektiv separations- och filtreringsprocess i fyra steg. En annan anledning till DISA-CLEANs dammkontroll är de inkapslade borstarna med undertryck, som tillsammans med ett unikt vakuummunstycke tar bort smuts och damm ner till de finaste partiklarna. Den kraftfulla vakuumpumpen tvingar luftflödet igenom materialbehållaren och filtrerar med maximal kapacitet och effektivitet under hela körningen. Detta skapar en mycket hög och kontinuerlig arbetshastighet, även om ytorna är smutsiga och våta.

DISA-CLEAN Gatusopmaskin

Gatusopmaskin med hög timkapacitet

Tack vare att driften sker helt utan vatten, spolas inga föroreningar ut i dagvattensystemet och inget förorenat slam med finkornigt damms stannar kvar på vägytan. Det ger även möjlighet att köra sopmaskinen under vintertid vid minustemperaturer, eller att använda för att ta upp material som man inte vill blanda med vatten. DISA-CLEAN fungerar lika effektivt under våta förhållanden – det kraftiga vakuumet gör att ytan blir ren och nästan helt torr efter vakuumsugningen. Gatusopbilens borstar är genom sin unika konstruktionen i princip helt dammfria. Med en drifthastighet på upp till 20 km/h, har DISA-CLEAN en timkapacitet på upp till 50 000 m2.

Produktblad

Fördelar med DISA-CLEAN är:

 • Effektiv högvakuumsugning, tar permanent bort damm samt PM10 och PM2.5 partiklar. 
 • Ingen användning av vatten, förhindrar att förorenat vatten rinner ut med ytvattnet i dagvattenbrunnar. 
 • Sparar värdefulla vattenresurser då inget vatten används för dammdämpning.
 • Operativ i både torra och våta förhållanden med både borstar och/eller högvakuumsugning.
 • Ingen risk för isbildning vid vinterkörning.
 • Dammfri borstning förhindrar att farliga partiklar virvlar runt under städningen.
 • Fyrstegsfiltrering förhindrar att farliga partiklar blåses tillbaka ut med processluften.
 • Styrsystem med 12” pekskärm ger god överblick och logisk driftshantering.
 • Drifthastighet upp till 20 km/h.
 • Daglig produktivitet med upp till 50 000 ㎡/h.
 • Inga avbrott för att fylla vatten ger längre daglig drifttid.
 • Ingen vattenpåfyllning och minimalt behov av efterrengöring av chassi och utrustning ger fler operativa timmar.
Jag vill prata med en säljare

Vad andra säger om DISAB

 • Vår DISAB SkipVAC™ kunde enkelt hantera 2-3 ton av materialflöde utan att behöva tömmas var femte minut. Men det som vi uppskattade mest med DISAB SkipVAC™ var dess sugkapacitet.

  Tata Steel, UK
 • Jämfört med när vi städade manuellt så är centraldammsugarsystemet från DISAB en klar förbättring.

  BSW Timber, UK
 • Vad som tidigare tog oss flera dagar, tar nu endast ett fåtal timmar.

  Norcem A.S., Norway
 • En DISAB SkipVAC™ är inte bara snabbare, utan även betydligt säkrare och mer effektiv än en hink och spade.

  Anderton Concrete, UK
 • Vårt stationära vakuumsystem är smidigt, säkert och kostnadseffektivt.

  Cementa Slite, Sweden
 • Vi är mycket nöjda med DISAB Centurion™ P20, både vakuumlastarens prestanda samt det professionella bemötandet som vi fått av DISAB-anställda.

  Puerto Sauce, Uruguay
 • Installationen av DISABs stationära vakuumsystem har gjort stor skillnad. Vi kan enkelt städa där materialspillet är som värst för stunden, eller där damm behöver tas bort.

  Cory Environmental, UK

Kontakta mig

Har du frågor eller funderingar? Kontakta mig för ett första samtal om just din utmaning. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen.

DISAB Vacuum Technology +46413554300
contactus@disab.com

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.