Lönsam återvinning av spill för Cemex

Enkelt att städa med DISABs vakuumenheter.

Enkel industristädning med tydliga resultat

CEMEX cementanläggning i Tilbury i Essex, producerar cement för byggnation och infrastruktur och satsar hårt på att minska sina klimatavtryck. Mindre energiåtgång, innovativa tillverkningsmetoder och fraktalternativ gör att företaget ständigt minskar koldioxidavtrycket per ton färdig produkt.

UTMANING

Uppsamling av cementpulver

Basen för cementen som tillverkas i Tilbury består av cementklinker som mals till ett pulver. Pulvret blandas sedan med biprodukter för att skapa slutprodukten. CEMEX har som mål att ta tillvara och återvinna så mycket spill som möjligt, men materialet sätter käppar i hjulet. Cementpulvret beter sig nämligen lite som vatten under hantering. Det ställer till problem med uppsamlingen – det gamla sättet med sopborstar och skyffel var inte alls hållbart för verksamheten. 

LÖSNING

Vakuumsugaren möjliggör återvinning

CEMEX beslutade sig för att testa en DISAB CompVAC™ i verksamheten. Kunde vakuum underlätta det dagliga arbetet? Vakuumaggregatet har en hög sugkapacitet och flexibel tömning. Lätt att hantera, lätt att tömma.

“Enklare kan det inte bli. Rikta munstycket mot dammet och jobbet är klart.”

Tony Drake, CEMEX

DISAB CompVAC™ flyttas enkelt runt i anläggningen med hjälp av gaffeltruck och kan användas där den behövs. Det slutna systemet gör att inget damm läcker ut i inandningsluften. Det material som sugs upp hamnar i den slutna tanken och kan enkelt tömmas i valfri behållare. I CEMEX fall återvinns allt spillmaterial och går tillbaka till tillverkningsprocessen. .

Vakuumenhet som enkelt flyttas med hjälp av en gaffeltruck.

DISAB CompVAC™ flyttas enkelt runt med en gaffeltruck.

RESULTAT

Nöjda operatörer i en ren industri

Tony Drake, ytterst ansvarig för att hålla arbetsmiljön ren och säker på CEMEX, menar att DISAB CompVAC™ är idealisk för verksamheten. Att enkelt och snabbt kunna dammsuga upp damm och spill, sparar såväl tid som pengar. Tony Drake är även mån om arbetsmiljön och förklarar att operatörerna är väldigt nöjda över den nya städlösningen. Tack vare det slutna systemet finns heller ingen risk för att damm läcker. CEMEX använder idag sin DISAB CompVAC™ för spillåtervinning, dammborttagning och allmän industrirengöring. Resultatet är enligt Tony Drake en säkrare arbetsmiljö med hjälp av det användarvänliga vakuumaggregatet, högre standard för renhållning och mycket positiv feedback – från såväl besökare som anställda.

Archive